ماژول های نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول بانک موبایل پزشکان ایران نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول بانک موبایل پزشکان ایران نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول ارسال پیام کوتاه هوشمند نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول ارسال پیام کوتاه هوشمند نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول بانک موبایل شهرهای ایران نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول بانک موبایل شهرهای ایران نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول پاسخگوی خودکار نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول پاسخگوی خودکار نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول مسابقه نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول مسابقه نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول بانک موبایل مدیران ایران نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول بانک موبایل مدیران ایران نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

بانک اطلاعات فهرست مشاغل اول نرم افزار CRM پیام گستر

بانک اطلاعات فهرست مشاغل اول نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول ارتباط با مرکز تماس CallerID نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول ارتباط با مرکز تماس CallerID نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول مدیریت پرداخت نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول مدیریت پرداخت نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول سیستم امتیازدهی نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول سیستم امتیازدهی نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول سایت ساز نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول سایت ساز نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول ارسال ایمیل هوشمند نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول ارسال ایمیل هوشمند نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول مدیریت کمپین تبلیغاتی نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول مدیریت کمپین تبلیغاتی نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول مدیریت درخواست مشتری Ticketing نرم افزار پیام گستر

ماژول مدیریت درخواست مشتری Ticketing نرم افزار پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول ارسال فکس هوشمند نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول ارسال فکس هوشمند نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ماژول مدیریت فرصت نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول مدیریت فرصت نرم افزار CRM پیام گستر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر

آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-میدان پونک - خیابان میرزا بابایی - ساختمان اسپیناس - طبقه پنجم غربی

تلفن : 021-49714, 021-44423009

فکس : 021-44420075

وب سایت : www.payamgostar.com


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-49714, 021-44423009

فکس : 021-44420075

تلفکس : -

وب سایت : www.payamgostar.com